SOFENPRAAT
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Wat is antroposofie

Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Wat is antroposofie

Bericht  Admin op do okt 02, 2008 12:40 am

Wim Veltman, een van de bekendste antroposofen van de Lage Landen, verwoordde het zo:

‘Antroposofie is een wetenschap die door systematische scholing van de zielenfuncties het geestelijke in de mens leidt tot het concreet ervaren van het geestelijke in het wereldal.’
Antroposofie definiëren in enkele zinnen is op zijn zachtst gezegd een hachelijke zaak. In een meer dagelijks taalgebruik zou de stelling van Wim Veltman ook zo kunnen klinken:

’Antroposofie is een wetenschap die zich ten doel stelt de samenhang tussen mens en kosmos aan te tonen’
Dit lijkt een aanvaardbaar alternatief voor hoe Wim Veltman antroposofie definieert. Het is zo dat een antroposofisch geïnspireerde wereldbeschouwing allereerst uitgaat van een drieledig mensbeeld; lichaam, ziel en geest. Een mensbeeld dat overigens al zo oud is al de wereldbeschouwing op zich. Toch is er een verschil tussen nu en de periode voor de 9de eeuw. Sinds de 9de eeuw mocht het begrip ‘geest’ geen gemeengoed meer zijn; toen schrapte de Katholieke Kerk het woord ‘geest’ uit het maatschappelijk vocabularium en sloeg wie erover sprak in de ban. In de 19de eeuw onderging het woord ‘ziel’ hetzelfde lot, ditmaal onder druk van de natuurkundigen van die tijd. Wat het Westen overbleef was een wereld- en mensbeeld dat enkel nog uitging van het fysieke lichaam. Een inhoudelijk groot deel van de erfenis die we van de Oude Grieken hadden geërfd (onze cultuur is op de hunne gebouwd) werd zonder blikken of blozen overboord gegooid. Vooral dan de werelbeschouwing die uitging van de ‘waarom’- vraag moest het ontgelden en maakte plaats voor de ‘hoe’-vraag.. Door het introduceren van de antroposofie (term ook al voorkomend in de Oudheid) werd een deel van deze erfenis in beheer genomen en kon ze zich verdienstelijk maken in de westerse cultuur. De individuele mens kreeg via onder andere antroposofische publicaties een kans om zijn visie op de verhouding lichaam-ziel-geest te bewaren of te vernieuwen. Zo gezien heeft antroposofie waarschijnlijk minstens al een deel van haar opzet volbracht.

Admin
Admin

Aantal berichten : 34
Registratiedatum : 01-10-08

https://antroposofie.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  JanC op wo nov 05, 2008 12:53 pm

Vooralsnog ben ik de enige die reacties plaatst op dit forum. Ik hoop dat dat binnenkort gaat veranderen, want alleen is ook maar alleen. Sad clown
Desondanks wil ik de volgende vraag nog even stellen.

Als je kijkt naar definities van antroposofie, dan valt vooral het woordt 'geestelijk' op.
Mag ik er vanuit gaan dat antroposofie uitgaat van:
- een geestelijke component in de mens (die niet alleen besloten ligt in de materie),
- een geestelijke component buiten de mens,
- de mogelijkheid om die twee met elkaar in verband te brengen,
- de mogelijkheid om op die manier kennis te verwerven over deelaspecten van de werkelijkheid?

JanC

Aantal berichten : 20
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  Ramon op wo nov 05, 2008 1:30 pm

JanC schreef:Vooralsnog ben ik de enige die reacties plaatst op dit forum. Ik hoop dat dat binnenkort gaat veranderen, want alleen is ook maar alleen. Sad clown
Desondanks wil ik de volgende vraag nog even stellen.

Als je kijkt naar definities van antroposofie, dan valt vooral het woordt 'geestelijk' op.
Mag ik er vanuit gaan dat antroposofie uitgaat van:
- een geestelijke component in de mens (die niet alleen besloten ligt in de materie),
- een geestelijke component buiten de mens,
- de mogelijkheid om die twee met elkaar in verband te brengen,
- de mogelijkheid om op die manier kennis te verwerven over deelaspecten van de werkelijkheid?

JanC,

Ik vermoed dat dit forum nooit dichtbevolkt zal worden. Ik heb dit forum opgezet om anderen de mogelijkheid te geven om van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen die met antroposofie te maken hebben. Dit lijkt me een meer geschikte plaats dan mijn website, waar vooral steinerscholen worden behandeld. Daar zwaai ik de plak en bepaal ik wat er wordt gepubliceerd. Hier kan iedere gebruiker een onderwerp onder de aandacht brengen. Ik heb op mijn site nog geen verwijzing naar dit forum gemaakt. Komt nog.

Ik denk dat de zaken die je aanhaalt wel zo mogen worden gezien. Mijn eerste vraag zou zijn: waar zou die geestelijke component in de mens zich dan situeren?

Groet

Ramon

Ramon

Aantal berichten : 34
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  JanC op wo nov 05, 2008 2:30 pm

Hoi Ramon. Ik snap dat het nog in een beginstadium zit. We zullen zien wat het wordt. Uiteraard hoop ik dat Floris en JanL binnenkort ook mee gaan doen.

Ramon schreef:Mijn eerste vraag zou zijn: waar zou die geestelijke component in de mens zich dan situeren?
Mmm, mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn: Wàt verstaan we onder geest(elijke component)?

Maar goed, ik wil best verder kijken, maar kunnen we dan voor gemak even aannemen dat geest i.i.g. te maken heeft met persoonlijkheid, (zelf)bewustzijn en vrije wil (los van wat die begrippen nu precies betekenen)?

Zo ja, dan lijkt het me geen gekke gedachte om ieder geval de hersenen erbij te halen. Tenminste, ik denk dat het lastig is om dat buiten beschouwing te laten. Neurologisch en psychologisch onderzoek heeft bijv. aangetoond dat hersenbeschadiging van invloed kan zijn op iemand's geest en persoonlijkheid. En hoewel er veel mensen zijn die geloven in een leven na de dood, kan toch ook niemand ontkennen dat de dood (en daarmee het verdwijnen van de hersenen) een flink obstakel vormt om in contact te komen met de (eventueel voortlevende) geest van de overleden persoon (Van Lommel interviewt niet voor niets mensen die bijna dood waren).

Samengevat: De geest moet op een of andere manier iets te maken hebben met onze hersenen.

JanC

Aantal berichten : 20
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  Ramon op wo nov 05, 2008 3:43 pm

Ik dacht dat ene David Bohm redelijk bekend is om onderzoek naar het verband tussen geest en hersenen. Maar kan zijn dat ik ernaast zit.

Ik heb nu geen tijd, maar vanavond zoek ik het wel eens op.

Ramon

Aantal berichten : 34
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  JanC op wo nov 05, 2008 5:11 pm

Ramon schreef:Ik dacht dat ene David Bohm redelijk bekend is om onderzoek naar het verband tussen geest en hersenen. Maar kan zijn dat ik ernaast zit.
Ik heb nu geen tijd, maar vanavond zoek ik het wel eens op.
Niet al te veel moeite doen hoor. Het gaat me er nu in eerste instantie om om te kijken welke overeenkomsten er zijn tussen antroposofen en niet-antroposofen. Als we kunnen vaststellen dat er op dit punt een overeenkomst is, dan kunnen we de details wat mij betreft in het midden laten.

Mijn volgende vraag is dan wat er gebeurt als de hersenen er niet meer zijn. Verdwijnt de geest dan (omdat het wordt voortgebracht door de hersenen) of kan het op een of andere manier blijven voortleven? En zo ja, hoe komen we daar achter?

En een ander punt:
Als de geest niet volledig gebonden is aan de hersenen, op welke manier biedt dat dan een mogelijkheid om (nieuwe of andere) kennis te verwerven over de werkelijkheid om ons heen (want dat beweert de antroposofie toch)? En wederom: Hoe komen we daar achter?

Groet,
JanC

JanC

Aantal berichten : 20
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty plaatsbepaling antroposofie

Bericht  Floris Schreve op do nov 06, 2008 5:24 pm

Beste Jan C.,

Ik zie dat je vooral vragen hebt over hoe je de antroposofie moet plaatsen (als stroming, filosofie, etc.). Als ik heel onbescheiden mag zijn wil ik je mijn beide artikelen aanraden. Ik ga zeker in op die vraag.
Wellicht zullen overtuigde antroposofen het niet met mij eens zijn, maar antroposofie is vooral esoterie. Steiner had filosofie gestudeerd en heeft ook in het begin van zijn carrierre filosofische boeken (in de academische zin dus) geschreven. Het gaat dan vooral om Wahrheit und Wissenshaft en Filosofie der Vrijheid. Dat zijn filosofische boeken in de academische zin (sterk beïnvloed door Nietzsche). Daarna is hij zich meer gaan richten op de theosofie van het medium Helena Blavatsky. Blavatsky zou door helderziende openbaring uit hogere sferen kennis hebben doorgekregen, die zij opschreef in haar twee kolossale werken 'Isis ontsluierd' en 'De Geheime Leer'. Beide boeken pretenderen het ontstaan van de kosmos, de 'opdracht van de mensheid' en de zin van het bestaan te verklaren. In Blavatky's woorden 'de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte' (ondertitel 'De Geheime Leer''). Helena Blavatsky geloofde in reïncarnatie en Kharma en zij beschreef evolutiestadia in vervlogen tijdperken voor het onze (onze directe voorganger zou Atlantis zijn geweest, maar daarvoor waren er nog veel meer van dit soort 'tijperken' en er zullen er ook nog een aantal na ons komen).
Rudolf Steiner werd voorzitter van de theosofische vereniging in Duitsland. De theosofie kun je best, zij het met veel slagen om de arm en nuances, vergelijken met de hedendaagse New Age (nogmaals, ik zeg het gechargeerd). Na de dood van Helena Blavatky 'ontdekte' een van de leiders van de Theosofische beweging, Charles Leadbeather, in Brits Indië een jongen in wie hij de incarnatie van de nieuwe messias zag. Deze jongen, Jiddu Krishnamurti, werd tot algeheel leider van de nieuwe spirituele beweging uitgeroepen. Steiner was het hier niet mee eens en verwierp de idee dat de messias was wedergekeerd. Volgens Steiner was de incarnatie van Christus een eenmalige gebeurtenis. hij brak met de theosofische beweging en stichtte de antroposofische vereniging.
In de antroposofie staat veel meer de komst van Christus centraal. Dat wordt gezien als een draaipunt in de menselijke evolutie en is een van de kernpunten van Steiners visie geworden. De nieuwe antroposofische vereniging groeide verder en kreeg als centrum het Goetheanum in het Zwitserse Dornach, nog steeds het hoofdkwartier van de antroposofische beweging. Wat de antroposofie onderscheidt van de theosofie zijn verder de praktische toepassingen. Op talloze terreinen is deze actief, zie de landbouw (de BD), het onderwijs (de Vrije School), of de geneeskunst.
Los van deze toepassingen, zijn de leerstellingen van de antroposofie als volgt samen te vatten:
-De menselijke driegeleding (Lichaam, ziel, geest)
-het geloof in reïncarnatie en Kharma
-de centrale plaats van de incarnatie van Christus in de mensheidsontwikkeling
-de idee van de aarde-evolutie. Naast de 'opwaartse fysieke evolutie', zoals Darwin die heeft beschreven, is er ook een dalende lijn (involutie) van het geestelijke naar het stoffelijke. Christus is echter het draaipunt geweest, waarna de involutielijn is omgebogen in een opwaardse evolutielijn. Zie voor het involutie/evolutiemodel het model van de bioloog en antroposoof Hermann Poppelbaum:
Wat is antroposofie Model_poppelbaumDus volgens de antroposofie heeft de mensheid als geheel (net als de individuele mens) wel degelijk een opdracht. Evolutie is dus bij de antroposofie doelegericht en niet willekeurig (zoals bij Darwin).
Maar lees zeker een korte basis-inleding in de antroposofie, dan ben je wel bijgepraat. En er zijn een aantal zeer leesbare introducties geschreven,

groet,
Floris


Laatst aangepast door Floris Schreve op do nov 06, 2008 6:48 pm; in totaal 2 keer bewerkt

Floris Schreve

Aantal berichten : 24
Registratiedatum : 05-11-08

http://florisschreve.blog-s.nl/

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty David Bohm

Bericht  Floris Schreve op do nov 06, 2008 5:31 pm

Is trouwens aardig dat je over David Bohm bent begonnen. David Bohm heeft zich op een gegeven moment bekend tot Jiddu Krishnamurti, bij de theosofie ter sprake gekomen. Dat zit er dus wel in de buurt, al verwierp Steiner de verering voor Jiddu Krishnamurti als de 'matreya', de messias, zo je wilt. Voor Steiner stond Christus meer centraal.

Floris Schreve

Aantal berichten : 24
Registratiedatum : 05-11-08

http://florisschreve.blog-s.nl/

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  Ramon op do nov 06, 2008 5:44 pm

Floris Schreve schreef:Is trouwens aardig dat je over David Bohm bent begonnen. David Bohm heeft zich op een gegeven moment bekend tot Jiddu Krishnamurti, bij de theosofie ter sprake gekomen. Dat zit er dus wel in de buurt, al verwierp Steiner de verering voor Jiddu Krishnamurti als de 'matreya', de messias, zo je wilt. Voor Steiner stond Christus meer centraal.

Dat die met Krishnamurti te maken heeft gehad, wist ik. Ik heb ooit een boekje van hem gelezen waarin hij met Krishnamurti in gesprek gaat en waar ze het op een gegeven moment over de samenwerking van het brein en de geest hebben.

Ik wist alleen niet of Bohm effectief specialist op het gebied van hersenonderzoek was. Ondertussen blijkt (na het raadplegen van Wikipedia) dat hij zelfs een autoriteit is op het gebied van de neuropsychologie.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm

Ramon

Aantal berichten : 34
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  JanC op do nov 06, 2008 6:10 pm

Wat bewustzijn aangaat ben ik erg gecharmeerd van de ideeën van Daniel Dennett. Om een idee te krijgen kan ik dit gesprek tussen hem en Robert Wright van harte aanbevelen.
(eerst stuk gaat over religie, daarna is de focus met gericht op bewustzijn en vrije wil)

JanC

Aantal berichten : 20
Registratiedatum : 04-11-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty David Bohm

Bericht  Floris Schreve op do nov 06, 2008 7:03 pm

David Bohm is zeker een groot wetenschapper, maar idd niet helemaal onomstreden (vooral vanwege de esoterische uitstapjes). Ik heb hem zelfs een keer van nabij mogen meemaken. Dat was voor een symposium 'Art meets science and spirituallity in a changing economy'. Heb daar als een soort stagiair/hulpkracht gewerkt. Was hoe dan ook heel bijzonder. David Bohm ging daar toen in gesprek met de Dalai Lama van Tibet.
Goed, inmiddels denk ik wel iets anders over dit soort zaken, maar was toch wel heel bijzonder.
Maar laten we ons hier proberen tot de antroposofie te beperken. Al het andere is zeker interessant, maar het gaat anders te veel zwemmen. Dus ik stel voor: vooralsnog het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Dat van Blavatsky zeker ook, voor zover dat relevant is voor Steiner. Maar je ziet dat met Krishnamurti de theosofie een andere weg insloeg. Dus nu alleen Steiner, de antroposofie en de theosofie van Helena Blavatsky.
Andere zaken mag ook, zolang het een directe relatie met Steiner heeft.

Floris Schreve

Aantal berichten : 24
Registratiedatum : 05-11-08

http://florisschreve.blog-s.nl/

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty antroposofie en evolutie volgens Jos Verhulst

Bericht  Floris Schreve op do nov 06, 2008 7:08 pm

Jan C., dit is vast een interessant artikel voor je. Gewoon ter informatie over het antroposofische evolutie-model:

http://www.skepp.be/artikels/antroposofie/wetenschap-naar-antroposofisch-believen

Floris Schreve

Aantal berichten : 24
Registratiedatum : 05-11-08

http://florisschreve.blog-s.nl/

Terug naar boven Ga naar beneden

Wat is antroposofie Empty Re: Wat is antroposofie

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum